Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

 

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 1.6.1956. Výhodou naší MŠ není jen blízkost středu města, ale zejména velká rozhlehlá zahrada, která je dětem k dispozici ve všech ročních obdobích.

Budova školy je jednopatrová. V suterénu je školní kuchyně, sklady a dílna pro údržbáře. V přízemí je ředitelna a logopedická pracovna, 1.a 2.třída mateřské školy.2. třída je logopedická. Obě třídy mají samostatnou šatnu, lehárnu, umývárnu a WC dětí.
 
V poschodí je 3.třída MŠ, která má samostatnou šatnu, lehárnu a k dispozici dvě umývárny a dvě WC pro děti.
 
Zahrada školy je vybavena průlezkami, houpačkami a přístřešky, kde si mohou děti hrát při velmi slunečném nebo nepříznivém počasí. 
 
Naše mateřská škola rozvíjí koncepci s názvem "ŠKOLKA PLNÁ POHODY". Tento program vede děti k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání. Vedeme děti ke spolupráci ve hře a dělbě práce, k soucitu, solidaritě, obětavosti, ale také k rozvoji komunikace. Dětem poskytujeme sympatizující vedení, podnětné prostředí, cíleně působíme humanitním směrem a tím dáváme jedinečnou příležitost k utváření dobrých základů pro pozdější vývoj prosociálních vlastností či postojů. Děti jsou vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech tak, aby se rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické a sociální kompetence). Silnou stránkou jsou odborné znalosti p. učitelek, a to zvláště v oblasti osvojování účelných návyků a vytváření žádoucích dovedností dítěte.
 
Vzdělávání je uskutečňováno na základě prožitkového učení, učení hrou a činností. Máme na mysli to, že se dítě učí na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí, učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí, v čem se aktivně uplatní.
 
Do výchovně-vzdělávací práce zařazujeme prvky enviromentální výchovy. Na vlastní práci při jednotlivých tématech děti získávají informace, ale především objevují vazby v přírodě, souvislosti lidského chování a jednání a jeho dopady na vlastní život i na své životní prostředí. V této oblasti spolupracujeme s DDM Vyškov, kam chodíme s dětmi na různé výukové programy. Děti se učí spolupracovat a rozvíjí se u nich komunikativní dovednosti.